Uwaga

Atrakcyjne ceny i bardzo krótkie terminy tłumaczeń wierzytelnych dokumentów standardowych

  • aktów urodzenia
  • małżeństwa
  • zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
  • zaświadczeń o niekaralności
  • dokumentów samochodowych


Wystawiam faktury VAT.

Tłumaczenia pisemne

Rozliczane są według stawki za stronę rozliczeniową rozumianą jako:

  • 1800 znaków ze spacjami – tłumaczenia zwykłe
  • 1125 znaków ze spacjami – tłumaczenia wierzytelne (tzw.„przysięgłe”)


Stawka podstawowa to 40,00 zł/strona
Cena uzależniona jest od rodzaju dokumentu, terminu wykonania, ilości materiału do tłumaczenia oraz wymogów związanych z formatowaniem dokumentu.

Tłumaczenia ustne

Stawka za tłumaczenia ustne ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju tłumaczenia i innych szczegółów pracy.

Gwarantuję zachowanie poufności powierzanych do tłumaczenia danych, dokumentów i materiałów!

Zapraszam do kontaktu

Invalid Email