Profesjonalne tłumaczenia z gwarancją najwyższej jakości

Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego

Oferuję usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka hiszpańskiego na polski oraz z polskiego na hiszpański. Gwarantuję profesjonalne wykonanie usług poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Zapewniam krótkie terminy realizacji.

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia wierzytelne (tzw. „przysięgłe”) i tłumaczenia zwykłe wszelkich dokumentów występujących w obrocie prawnym i gospodarczym:

  • tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentów stanu cywilnego (akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego), dokumenty sądowe, szkolne, dokumenty samochodowe, itp.
  • tłumaczenia tekstów specjalistycznych (umowy, kontrakty, dokumenty rejestrowe spółek, sprawozdania finansowe, akty notarialne, opisy produktów i usług, instrukcje itp.)
  • tłumaczenia listów prywatnych i pism urzędowych wszelkiego rodzaju

Dzięki wykształceniu zdobytemu również na studiach o profilu technicznym (absolwentka Politechniki Gdańskiej) specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów technicznych, w szczególności z takich dziedzin jak budownictwo, architektura, energetyka.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia konsekutywne

  • spotkania i wizyty oficjalne
  • negocjacje biznesowe
  • rozmowy handlowe
  • tłumaczenia w kancelariach notarialnych i sądach
  • rozmowy telefoniczne

Tłumaczenia symultaniczne (kabinowe)

Zapraszam do kontaktu

Invalid Email